Frihetens gave
Dukanas søylerFrihetens gave. Hva inneholder den?
Hva slags frihet vil du gi deg selv?
I dag...


  Frihet er tilgjengelig. Den tilsløres kun av hvilke begrensninger vi pålegger oss selv i vår egen bevissthet og hvilke bånd vi lar oss fanges av. Tanker og minner eksisterer ikke noe annet sted enn hos den som bærer dem. Med vår frie vilje, kan vi forholde oss til dem som vi vil. Dyrke og pleie dem og nære dem med oppmerksomhet, eller bevisst velge å gi slipp og sette dem fri.

Frihetens gave gjøres tilgjengelig ved å velge å løsne båndene og åpne opp for tillit og uforutsigbarhet. Slippe taket i all frykt og tvil, som søker forsikringer og garantier. La all motstand fare. Selv i det mørkeste mørke finnes ikke noen større trussel enn ens egen frykt, og den kan aldri være større enn den vi er. De historiene den har å fortelle er kun illusjoner. Sannheten er fleksibel. 

Frihetens gave kan hver og en kun gi seg selv, ved sin egen tillatelse.
  Sidene og innholdet utformes av Elin Dukana
Henvendelser rettes til Elin Dukana
E-post: elin@dukana.com
Tlf.93864254
© 2008