Skape en ny virkelighet
Hva jeg fokuserer på i dette øyeblikket, er hva jeg skaper inn i min virkelighet
  Hver og en skaper sin egen opplevelse av hvert eneste øyeblikk. Hver og en opplever sitt eget verdensbilde fra sitt eget ståsted og gjennom sine egne filtre. Hver eneste faktor er i kontinuerlig forandring og utvikling. I bevisstheten om dette skaper jeg mitt liv og min tilværelse fra et nytt utgangspunkt.
Selverkjennelse
  Mennesker bærer i seg en dyp lengsel, som en uslukkelig tørst. Den kan døyves av midlertidig lykke. Men hva enn den rettes mot, vil oppfyllelsen først kunne skje, når vi lar vår tilstedeværelse rettes mot vårt eget Selv, og tillater oss å huske hvem vi virkelig er. Da åpenbares kjærligheten til oss selv, fra dypet av vår egen kilde.
  Skår i gleden. Knuste forventninger. Såret stolthet. Blødende hjerte. Bitre piller å svelge. Menneskelige erfaringer i den rikholdige samlingen, som gjør livet komplett.

Kan du tillate dine kjære å erfare sine egne følelser, uten å ville ta opplevelsen fra dem? Kan du motstå fristelsen til å ville redde dem fra seg selv? Kan du ha medfølelse med deg selv, mens du tillater dine egne følelser å komme til uttrykk, i tillit til at alt hva du er bare vil deg vel?

   


Tilværelsen kan være så enkel og
ukomplisert som man selv tillater.


Rammebetingelser for frihet?  
Personlig valgte begrensninger
  Sidene og innholdet utformes av Elin Dukana
Henvendelser rettes til Elin Dukana
E-post: elin@dukana.com
Tlf.93864254
© 2008