Livet er et eventyr
Mitt liv er det eventyret jeg velger å fortelle meg selv fra øyeblikk til øyeblikk
  Livet er form og farge og bokstaver, og lys og luft og tid og rom. Det er vann og ild og følelser og fantasi. Det er erfaringer, illusjoner, bevissthet og valg. Og mest av alt er det akkurat det som man i øyeblikket velger å fokusere på.
Alt har sin tid
Hvert øyeblikk inneholder både farvel og velkommen
  Utvikling er å ta farvel med fortiden og sette den fri. Når man løsner båndene og lar det gamle gå, åpnes dørene for det nye som vil komme.Minnestund
Et dramatisk høydepunkt som markerer en grunnleggende forandring
  Hver eneste erfaring er et vendepunkt, og en mulighet for å åpne sin bevissthet i en helt ny retning. Livet på jorda er fullt av utfordringer og prøvelser. Det er opp til hver og en å gjøre sine valg.Når trådene er samlet, kan
de omskapes til myke baller.

 

 
  Da illusjonene raknet, heklet jeg meg en helt ny verden

  Sidene og innholdet utformes av Elin Dukana
Henvendelser rettes til Elin Dukana
E-post: elin@dukana.com
Tlf.93864254
© 2008