DUKANA
VERDIER
GALLERI
KONTAKT


Personlige verdier * Livsverdier * Anerkjennelse


Anerkjenn deg selv!
Gi deg selv en medalje.
Erkjenn at det er du, og
du alene, som avgjør hva
som har verdi for deg.